KPSS Kamu Yönetimi Ders Notları

kpss sınav sonucu

1″Yetki saptırması” bir idari işlemin hangi unsurundaki sakatlık halini ifade etmek için kullanılan terim: • Amaç 2. Anayasa mahkemesinin yüce divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahip oldukları: • Cumhurbaşkanını • Bakanlar kurulu üyelerini • Anayasa mahkemesi başkan ve üyelerini • Hakimler savcılar yüksek kurulu başkanı ve üyelerini 3. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi klasik liberal görüşe sahip değildir • Saint simon 4. İdari ... Devamını Oku »

PTT 2015 Personel Alımı Başlıyor

vatandas_yardim

PTT Personel yönetmeliğinde sona gelindi. Beklenen süre çok uzun değil 1-2 hafta içerisinde yönetmeliğin yayımlanması ve hemen ardından da PTT personel alım ilanına çıkılması bekleniyor. Bu da PTT Personel alım ilanının şubat ayının başlarında gerçekleşmesi anlamına geliyor.   PTT Kaç personel Alacak?    PTT ilanla 2700 personel almayı planlıyor. Bunun 1300 ünü gişe görevlisi alımı, 500 ünü teknik personel ve ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Kadrolu Şoför Alım İlanı

sofor

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır. 2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans ... Devamını Oku »

2015 Adalet Bakanlığı 3600 Sözleşmeli 309 Kadrolu Zabıt Katibi Alımı

katip alimi

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 150 icra kâtibi alınacaktır. 1-) Genel Şartlar İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 8 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- İngiltere’nin tarih boyunca bir çok istiladan korunmasını sağlayan özellik nedir? İngilterenin bir ada devleti olması onu tehlikelerden korumuştur. S.2- Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir? Toplumsal milliyetçilik S.3- “Pireneler” hangi ülkeyi diğerlerinden farklı bir konuma getirmiştir? İspanya S.4- “Efendi-Köle” ilişkisi hiçbirzaman sürekli ve kararlı olmaz diyen düşünür kimdir? Raymond Aron S.5- Hangi milliyetçilik ideolojisini besleyen ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 7 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- Marksizmde tarihin itici gücü nedir? K.Marx sınıf çatışmaları tarihin itici gücüdür S.2- Toplumdaki katmanlaşmanın en katı şekli nedir? Kast S.3- Ploleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir? Sultan Galiev S.4- Kitlelerin kendiliğinden oluşan eylemlerini bilinçlenmenin en sağlıklı yolu olarak gören kimdir? Rosa Lüksemburg S.5- İnsanların para cüzdanlarının şişkinliğine bakarak sınıflandırmasına karşı çıkan kimdir? K.Marx S.6- Sınıf çatışmasının ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 6 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı kimdir? Grup dinamiği kavramını ilk kez ortaya çıkaran Kurt Lewin S.2- Daha önce var olan kişisel yargıları değiştirip yerini alarak belirli bir süreklilik kazanmaya ne denir? Grup Yargısı S.3- Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapının aldığı şekil nedir? Birincil Grup egemen olursa toplumsal yaşama otoriter yapı hakim ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 5 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- Cinsel ihtiyaçların bastırılması sonucu yücelme, saldırganlık nevroz gibi davranışların ortaya çıktığını savunan kimdir? Freud’a göre cinsellik, açlık temel ihtiyaçlardır ve doyurulmadıklarında saldırganlığa yol açarlar. S.2- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklarından kaynaklandığını öne sürenler kime dayanır? Darwin’e göre çatışmanın temelinde bireysel farklılıklar vardır. S.3- “Zihniyetimiz evren ile aramızda bir prizmadır” diyen düşünür kimdir? Bouthoul zihnimizi evreni tanımakta bir araç ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 4 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- Toplumsal Kurumlar? Eğitim Din Siyaset Aile S.2- İntiharla anemi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan “intihar” isimli kitabın yazarı ünlü düşünür kimdir? E.Durkheim intihar adlı eserin yazarıdır. S.3- İktidar=Kuvvet+rıza (meşru olma) formülünü bulan siyasal iktidarı buna göre açıklayan kimdir? Münci Kapani’ye aittir . S.4- Sosyal devlet anlayışının oluşmasına katkı sağlayan nedir? Sosyalizm S.5- Devleti yücelten ve kutsallaştıran ideoloji nedir? Faşizm S.6- ... Devamını Oku »

AÖF Siyaset Bilimi Ünite 3 Ders Notları Soru Cevap

Aöf

S.1- Gençliğin saldırganlığını demografik etkenlere bağlayan ünlü düşünür kimdir? G. Bouthoul demografik etkenlerin içinde genç nüfusa önem vermiştir. S.2- Birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya “mekanik dayanışma”denir, diyen ünlü düşünür kimdir? Durkheim S.3- Merkezi iktidarın bazı yetkilerini yerel (bölgesel) organlar eliyle kullanmasına ne denir? Yoğun nüfuslu ülkelerde bölgesel hizmet verebilmek ancak yerinden yönetim ile mümkün olur. S.4- Tönnies’e göre Topluma egemen ... Devamını Oku »