8. DOSYA TEMYİZ İŞLEMLERİ

8.  DOSYA TEMYİZ İŞLEMLERİ:

2.1         Sistemde Kayıtlı Bulunan Bir Dosyanın Temyiz İşlemleri

Temyiz dilekçesi taranır, Dosya Evrak Kayıt işlemlerinden evrak kaydı yapılır (Evrak Türü Dilekçe, Evrak Tipi Temyiz Başvuru Dilekçesi), İlgili Kişi sekmesinden, kişi seçimi yapılır, dosya bilgileri sekmesinden de dosya numarası seçilerek kaydedilir. Açılan ekran “Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi” ekranıdır. Bu ekranda gerekli işlemler yapılır ve sistem tarafından Temyiz Numarası verilir. Numara alan bu başvuru, Hâkimin iş listesine düşer. Eğer mahkemede görevli birden fazla hakim varsa onaya temyizi değerlendirecek olan hakim seçilir.

Hâkim İş Listesi’ni çalıştırdığında açılan ekranda başvuruyu kabul ya da ret eder ve bunu kaydeder. . Red ederse “Red Kararı” işi kâtibin iş listesine düşer. Eğer hakim temyiz talebini kabul ederse ise katibe iş düşmez. Hâkim temyiz başvurusu hakkında kabul kararı vermeden temyiz formu hazırlanamaz.

2.2         Temyiz Formunun Doldurulması:

Hâkim ekranından kabul işlemi yapıldıktan sonra, Kâtip/Yazı İşleri Müdürü ekranındanTemyiz” butonu altında bulunan “Temyiz Formunun Doldurulması” ekranına gelinerek, “Temyiz” butonu işaretlenerek kaydedilir. “Belge Göster Düzenle” butonundan Yargıtay formu görülür, yazdırılır, onaya sunulur. Dosya “Otomatik Dağıtım Listesi”nden Yargıtay’a gider.

Bu işlemler yapıldıktan sonra, dosyanın statüsü “Yargıtay’da” konumunu alır. Dosyanın bu konumu alması ile birlikte hem ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Esas Masası, hem de Yargıtay Savcılığına iş listesine gönderme yazımız düşer. .

2.3         Karara Çıkmış Sistem Dışı Dosya ve Temyiz İşlemleri:

 

UYAP üzerinden temyiz işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili dosyanın UYAP ta kayıtlı olması gerekmektedir. Önce dosyayı UYAP ‘a kayıt edilmelidir.

Sistem dışı karara çıkmış dosyayı UYAP ‘a kayıt edebilmek için, önce “Gerekçeli Kararın” taranması  ve daha sonra sisteme tanıtılması  gerekmektedir..Bunun için “Gelen Giden Evrak” menüsünden “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” tıklanır. Gelen ekrana mahkemeni adı ve karar türü yazılır. Evrak türü “Karar” evrak tipi olarak “Gerekçeli Karar” seçilir, dosya bilgileri ek listesinden dosya türü olarak “Ceza Dava Dosyası” dosya işlemi  olarak “Karara Çıkmış Sistem dışı Dosya Kaydının Yapılması” seçilir ve farklı  dosya denilir.

Açılan Yeni ekranda gerekçeli karar bilgileri girilir;

  1. Dava açılış tarihi girilir,
  2. Dava esas nosu girilir,
  3. Karar numarası ve karar tarihi girilir

d.         Savcılık esas numarası girilir. Savcılık esas numarası

e.         Kararda imzaları bulunan Hakim, C.Savcısı ve katibin önce Bakanlık sicil numaraları girilir ardından  “Personel Adlarını Getir” butonuna tıklanır. Kararda imzaları bulunan personelin ad ve soyadları UYAP a kayıt edilmek üzere seçilmiş olur. Dosya henüz temyiz edilmediği için “Yargıtay Karar Bilgileri “ kısmına hiçbir şey yazılmadan kaydet butonu tıklanır. Sistem otomatik olarak taraf kaydetme işlemleri ekranı açar. Bu ekranda gerekçeli karada bulunan tüm sanıklar TC. Kimlik numaralarından sorgulanarak sisteme kayıt edilir.

Not: Dikkat edilmesi gereken şey gerekçeli karardaki tüm sanıkların mutlaka kayıt edilmiş olmasıdır.

Gerekçeli karardaki tüm sanıklar ve sanıkların tüm suç bilgileri kayıt edildikten sonra bu ekranlarda “Kapat” butonuna tıklanarak çıkılır.En son “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” ekranında “Kaydet” butonuna tıklayarak karara çıkmış sistem dışı dava dosyası UYAP a kaydedilmiş olunur..

Yargıtay Bilgileri  Girişi  İçin;

UYAP uygulamaları ekranında sağ üst köşede bulunan “Ceza Dosyası Arama”  butonuna tıklanır. Açılan pencerede temyiz başvurusun kaydının yapılacağı, daha önce  kaydı  yapılan dosyanın esas numarası, ilgili yere yazılarak “Sorgula” butonuna tıklanır. Sorgulanan dava dosyası sistem tarafından listelendiğinde, listeden seçilerek “Tamam” butonuna tıklanır. Ekranın sağ üst köşesinde dava dosyasının esas numarası görülmelidir.

Bundan sonra yapılacak olan Temyiz işlemleri için daha önce anlatılmış bulunan işlemler uygulanır.

 

2.4         Re’sen Temyiz İşlemin Yapılışı:

Re’sen temyiz işlemleri için “Temyiz” menüsünün altında bulunan  “Re’sen Temyiz İşlemleri” ekranı açılarak temyiz numarası alınır. Yine “Temyiz” menüsünün altında bulunan “Re’sen Temyiz Formunun Doldurulması” ekranından temyiz formu düzenlenerek işlem tamamlanır.

2.5         Dosyanın Yargıtay’dan Dönüşü/Kesinleştirme:

            Dosya Yargıtay’dan döndüğünde, Yargıtay ilamı taratılarak ilgili dosya içerisine aktarılır. “Kaydet” butonuna basılır, karşımıza “Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi” ekranı açılır. Burada ilgili boş yerler doldurularak kaydedilir, bulunan “Suç Bazında Yargıtay Karar Bilgileri” tuşu basıldığında da, dosya sanığına ait bilgiler gelir. Buradan “Yargıtay Karar Türünü” seçerek kaydederiz. Eğer Yargıtay kararı onama yönünde ise “Onama” kararı kaydedilir ise sistem dosyayı kesinleştirir. “Belge Göster Düzenle ” dendiğinde kesinleşme şerhi görülür, bu evrak hâkime onaya sunulur.

Eğer Yargıtay kararı bozma şeklinde ise “Bozma” kararı kaydedilir ise yeni esas almak için hazırlık menüsü altından “Bozma Üzeri Kamu Dava Kaydı” ekranı kullanılır.

2.6         Taşra Temyiz İşlemleri:

            Taşraya gönderilmek üzere verilen temyiz dilekçesini “Dosya Evrak Kayıt İşlemleri” ekranından “Evrak Türü: “Nöbetçi Mahkeme Evrakları” “Evrak Tipi, “Taşra Temyiz Dilekçesi” olarak seçildikten sonra “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekmesinden Farklı dosya butonuna basılır. Açılan ekrandan Dosya Aç seçeneği işaretlendikten sonra “Dosya Aç” butonuna basılır ve muhabere dosyası alındıktan sonra bu ekrandan çıkılır. Muhabere Dosya numarası alındıktan sonra dilekçenin gönderilmesi için “Temyiz” menüsünün altında bulunan “Taşra Temyiz Gönderme” ekranı açılarak dilekçenin gideceği birim seçilir ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra Temyiz Dilekçesi ilgili birimdeki kullanıcının iş listesine düşürülür. Buradan iş başlatıldığında Temyiz Dilekçesinin kaydının yapıldığı ekran açılır ve temyiz dilekçesinin kaydı yapılır.

Bir önceki yazımız olan 7. AYIRMA (TEFRİK) başlıklı makalemizde AYIRMA ve TEFRİK hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla