21 Aralık 2014 Pazar
Anasayfa / Ders Özetleri (sayfa 3)

Ders Özetleri

Maliye Politikası Tüm Üniteler

Aöf

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE POLİTİKASI DERSİ DERS NOTLARI BÜTÜN ÜNİTELER KLASİK YAKLAŞIM; Dar anlamda maliye politikası: Devletin bütçekanalından yaptığı harcamaartışının milli gelir veistihdam üzerindekiyükseltici etkisidir. Geniş anlamda maliye politikası: Devletin tümvergi ve harcama araçları vekamu teşebbüsleri ilegiriştiği ekonomikfaaliyetlerdir. Klasik dönem ekonomi anlayışında tüm kural ve koşullarıyla piyasa varsayımı esastır. Bu varsayımda tüm piyasalarda tam rekabete yakın işleyiş koşullarının varlığı ileri sürülmüştür. ... Devamını Oku »

Aöf Türk Anayasa Hukuku Özeti 5 6 7 8 Üniteler

Aöf

Türk Anayasa Hukuku Ünite:5 *Yasama ve yürütme işlemlerine giriş; Devletin hukuki sonuçlar doğuran işlevleri aralarında iş birliği bulunan değişik organlar tarafından yerine getirilir. Bu işlevler; yasama, yürütme ve yargı faaliyetleridir. -Devletin hukuki açıdan işlevlerini sınıflamada maddi ve şekli (organik) olmak üzere 2 ölçüt kullanılır. *Maddi ölçüt; Yapılan işlemi bu işlevi yerine getiren kişi ve makamları göz önünde bulundurmadan yapılan hukuki ... Devamını Oku »

Kamu Personel Hukuku Kitapta Yer Alan Tüm Sorular

Aöf

KAMU PERSONEL HUKUKU KİTAP SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin türlerinden değildir? a. Seçilmişler b. Kamu personeli c. Gönüllüler d. Yükümlüler e. Öğrenciler 2. Aşağıdakilerden hangisi diğer kamu görevlileri içerisinde yer alır? a. Sözleşmeli personel b. Geçici personel c. İşçi d. Akademik personel e. Taşeron personel 3. Aşağıdaki hangi nitelik kamu personeli içerisinde yer alan yardımcılar kategorisini tanımlar? ... Devamını Oku »

SOSYAL POLİTİKA 5-6-7-8 ÜNİTE ÖZETİ

Aöf

ÜNİTE=5 SOSYAL GÜVENLIK KAVRAMI Terim Olarak Sosyal Güvenlik Sosyal güvenlik ihtiyacı ilk insanla birlikte var olmasına rağmen terim olarak 1* sosyal güvenliğin kullanımı çok yenidir ve ilk defa ABD’de1935 tarihli, Amerikan Sosyal Güvenlik Kanunu’nda kullanılmıştır* Kelime anlamlarından hareket ederek bir tarif yapmak gerekirse sosyal güvenlik; toplumu oluşturan bütün fertlerin uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi demektir Sosyal güvenlik, tehlikenin zararlarına karşı yürütülenmücadelenin adıdır. Tehlike: ınsanların istek ... Devamını Oku »

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1.2.3.4.5.6.7.8 Ders Notu, Özet, Aof,

Aöf

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 1ÜNİTE ÖZETİM BİLİMSEL YÖNTEME GİRİŞ BİLİMSEL YÖNTEM: Bilimin bilgi üretme yolu olarak bilinen yöntem bilimsel yöntemdir. Bilimsel sorunun belirlenip sınıflandırılması ve tanımlamasını, o sorunla ilgili geçici çözüm yolları toplanarak analiz edilmesi için verilerin bir araya getirilerek analiz edilmesini ve sonuca ulaşılmasını içeren yönteme bilimsel yöntem denir. Darwing’in evrim kuramını oluşturma sürecinde tümdengelime dayalı ve tümevarıma dayalı ... Devamını Oku »

Sosyal Politika Kısa Kısa Özet

Aöf

SOSYAL POLİTİKA ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR ÖNEMLİ!!!!(Özgül)   Sosyal Politika Çıkması muhtemel sorulardan : -Sosyal politika sanayi devriminin kendine özgü koşulları altında gelişmiş bir sosyal bilim dalıdır -devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde bu politikaların kapsamına işçiler giriyordu -sanayi devrimi 18,yy sonlarında ingilterede başlamıştır -çalışanın işin yapılması yürütüm biçimi ve koşulları yönünden çalıştırana tabi olmasına teknik bağlılık denir ... Devamını Oku »

Kamu Personel Hukuku Ders Notu, Özet 1.2.3.4.5.6.7.8 Ünite

Aöf

KAMU PERSONEL HUKUKU 1.ÜNİTE -Temel Kavramlar ve Anayasal İlkeler- Kamu görevlisi “Kamusal faaliyetlerin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak çalışan kişidir. (5237 sayısı TCK md.6) Memur kümesini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personel oluşturur.Diğer memurlar ise hakim-savcılar, askeri personel ve akademik personel oluşturmaktadır. Her iki kümenin ortak niteliği, statü hukukuna ... Devamını Oku »

Halkla İlişkiler Aof Özet, Ders notları 8 ünitenin tamamı

Aöf

HALKLA İLİŞKİLER DERS ÖZETLERİ ÜNİTE 1 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL AMACI: bir kurumla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı anlayışı oluşturmak ve geliştirmektir HALKLA İLİŞKİLER: bir kurum ve kamusu arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliğini kurma ve sürdürmeye yardımcı olan kendine özgü yönetim fonksiyonudur. HALKLA İLİŞKİLER VE BENZER ALANLAR Halkla ilişkiler ve pazarlama: pazarlama ve halkla ilişkilerin ikisi de, kurumun ilişkileriyle ilgili olmasından ... Devamını Oku »