18 Aralık 2014 Perşembe
Anasayfa / Vatandaş Destek

Vatandaş Destek

Vatandaşların mahkeme ile olan işlemlerinde yardım alabileceği, dilekçe örnekleri, itiraz dilekçeleri, yol gösterme bölümü.
Ayrıca bu adrese bakınız: Hukuki Yardım

Borca Gecikmiş İtiraz Dilekçesi

vatandas_yardim

Borca Gecikmiş İtiraz Dilekçesi‏ Word Formatında İndir Borca Gecikmiş İtiraz Dilekçesi …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Gecikmiş İtirazlarımız. AÇIKLAMALAR                           : HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 65 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gecikmeli olarak yapılan iş bu ... Devamını Oku »

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

vatandas_yardim

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği‏ Word Formatında İndir …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                    Dosya No …/… İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                        : ADI SOYADI                                              : VEKİLİ                                            : ALACAKLI                                     : VEKİLİ                                            : ALACAK TUTARI                        :  …TL KONU                                               : Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır. İTİRAZ NEDENLERİ                   : SONUÇ VE İSTEM                                    : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra ... Devamını Oku »

Bono İptali Dilekçesi Örneği

vatandas_yardim

Bono İptali Dilekçesi Örneği Word Formatında İndir Bono İptali Dilekçesi Örneği …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun İptali İstemi. AÇIKLAMALAR                           : HUKUKİ NEDENLER                  : 6762 S. K. m. 688, 669 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/… tarihli satım sözleşmesi, Noterden çekilen protesto örneği,  tanık beyanları ve diğer deliller. SONUÇ ... Devamını Oku »

Anlaşmalı Boşanma Dilekcesi Örneği

vatandas_yardim

Anlaşmalı Boşanma Dilekcesi Örneği Word Formatında İndir     Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir. Bu protokol gereğince ; 1-    ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler, 2-    …….’ta  …….’ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak ... Devamını Oku »

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) İsteme Dilekçesi

vatandas_yardim

…………………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ……………………………………………… verilmek uzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/20… Adı ve Soyadı​: İmza​: Acık Kimliği T.C Kimlik No​ : Soyadı ​: Adı ​: Baba Adı​ : Ana Adı​ : Doğum Yeri ​: Doğum Tarihi ​: Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer (ili-ilcesi) : Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir. Devamını Oku »

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

vatandas_yardim

…………….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davasıdır. OLAYLAR : NETİCE VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Müvekkilem ile davalının BOŞANMALARINA karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. ……………20… DAVACI Ad – Soyad – İmza Devamını Oku »

Boşanma Davası Dilekçesi – Maddi Manevi Tazminat İstemli

vatandas_yardim

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat İstemi. AÇIKLAMALAR : HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 174 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ... Devamını Oku »

Boşanma Davası Dilekçesi – Terk Sebebiyle

vatandas_yardim

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Terk nedeni ile boşanma istemidir. AÇIKLAMALAR : H. NEDENLER : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler. H. DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer yasal deliller. SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık ... Devamını Oku »